การวางแผนวิเคราะห์ ราคาต้นทุน ในการประมาณ ราคาก่อสร้าง บ้าน

ราคาก่อสร้าง

การประมาณราคาก่อสร้าง คืออะไร? การประมาณ ราคาก่อสร้าง บ้าน ถือเป็นวิธีการในการจัดทำเอกสารคำนวณหา ปริมาณวัสดุ ค่าแรง และค่าดำเนินการ ถือเป็นการวิเคราะห์ ราคาก่อสร้าง การให้ความเห็น การพยากรณ์ล่วงหน้า

ดังนั้น ราคาจากการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาค่าก่อสร้างที่แท้จริง เป็นเพียงราคาโดยประมาณที่ใกล้เคียงกับราคาก่อสร้างจริง ซึ่งการประมาณราคาก่อสร้าง ถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการก่อสร้าง ผู้ประเมินราคาก่อสร้างมีหน้าที่ในการสร้างและนำเสนอการวิเคราะห์ต้นทุนที่ครอบคลุมโครงการก่อสร้าง

การประมาณต้นทุนโดยละเอียดเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและลำบาก บางครั้งหากเลือกนักประมาณราคาก่อสร้างที่ไม่เชี่ยวชาญอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆได้ เช่น ราคาที่ประเมินคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างมาก หรือเกิดความล่าช้าในการประเมิน

วัตถุประสงค์ของการประมาณราคาก่อสร้าง

1. ช่วยให้สามารถกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างในโครงการได้ เพื่อให้เป็นหลักสำหรับการประมาณราคาก่อสร้างของนักประเมินในการประมูลงานก่อสร้างต่าง ๆ

2. เพื่อทำเอกสารสำหรับเสนอราคาก่อสร้างในการประมูล ซึ่งการประมาณราคาก่อสร้างค่อนข้างอาศัยความละเอียด รอบคอบ หากมีความผิดพลาด อาจทำให้เกิดการเสียผลประโยชน์กันได้

3. เพื่อประเมินค่าเงินเพิ่มหรือลดจากสัญญางานก่อสร้าง เมื่อผู้จ้างให้ผู้รับจ้างทำงานเพิ่มเติมจากในสัญญา จึงต้องทำการถอดแบบ BOQ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

4. เพื่อให้สามารถกำหนดค่างวดได้ โดยจะประมาณการจากแบบและแผนงาน เนื่องจากจะสะดวกในการเบิกจ่ายค่างานต่าง ๆ

5. เพื่อทำรายละเอียดการประมาณมูลค่างานก่อสร้างให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการขอสินเชื่อ ยื่นกู้ธนาคาร หรือสถานบันการเงิน ก่อนการเริ่มสร้างจริง

ข้อมูลที่มีผลต่อการประมาณราคาก่อสร้าง

1. ตำแหน่งหรือสถานที่ในการก่อสร้าง รวมถึงการคมนาคมต่าง ๆ

2. ลักษณะภูมิประเทศในส่วนงานก่อสร้าง

3. ลักษณะสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล เวลา

4. ข้อกำหนดในเรื่องค่าแรง ข้อบังคับและการหาแรงงานท้องถิ่น

5. วันหยุดงาน ช่วงเทศกาลในช่วงของก่อสร้าง

6. ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกัน

7. การจัดหาแหล่งเงินทุน รวมไปถึงเงินทุนหมุนเวียน

8. สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง

วิธีการประมาณราคาก่อสร้าง

1. การประมาณราคาก่อสร้างโดยสังเขป

เป็นวิธีการประมาณราคาก่อสร้างแบบคิดต่อตารางเมตร เหมาะสำหรับงานที่ไม่ซับซ้อน ใช้สำหรับตั้งงบประมาณ ซึ่งพิจารณาจากพื้นที่ใช้สอยแล้วเก็บเป็นสถิติ วิธีนี้อาจมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันร่วมด้วย เช่น ประเภทอาคาร จำนวนชั้น งานพิเศษ เช่น บันไดเลื่อน ลิฟต์ งานตกแต่งเพิ่มเติม เป็นต้น

ซึ่งค่าเฉลี่ยเหล่านี้ทำให้ราคาต่อตารางเมตรไม่เท่ากัน ส่งผลให้การประมาณราคาก่อสร้างวิธีนี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนถึง 20-30% ดังนั้น การนำค่าเฉลี่ยมาใช้ในการประมาณราคาก่อสร้างควรเลือกใช้ค่าเฉลี่ยที่เป็นอาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

 

Advertisement
ยกตัวอย่างเช่น ต้องการประมาณราคาก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร โดยประมาณ จากรายละเอียดของแบบก่อสร้างวิเคราะห์และประเมินค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ควรจะเป็นคือ 12,000 บาท ต่อ ตารางเมตร

ดังนั้น ราคาประมาณราคาก่อสร้าง = 12,000 x 100 = 1,200,000 บาท

2. การประมาณราคาก่อสร้างโดยละเอียด

เป็นวิธีการประมาณราคาก่อสร้างจริง โดยคำนวณจากปริมาณเนื้องานทั้งหมดของวัสดุก่อสร้างที่ใช้แต่ละประเภท แล้วนำไปประมาณเพื่อหาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง แล้วรวมยอดเป็นค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งผลที่ได้จากการประมาณราคาก่อสร้างวิธีนี้ จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

 

สถาปนิก 

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *