คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ยิงปลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ พิธีดังกล่าวถ่ายทอดสดผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะฯ ในการช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาล ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเจ้าของทุน จำนวนทั้งสิ้น 109 ทุน จากผู้สมัครขอรับทุน 111 ราย เป็นทุนต่อเนื่อง 52 ทุน และทุนเฉพาะปี 57 ทุน รวมเป็นเงิน 2,721,000 บาท ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน มูลค่า 40,000 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

– คุณนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ทุน มูลค่า 322,000 บาท
– คุณบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง มอบทุนการศึกษาคุณบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง จำนวน 4 ทุน มูลค่า 48,000 บาท
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ อุปลาบัติ มอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท
– ทุนอาจารย์และอาจารย์อาวุโส จำนวน 14 ทุน มูลค่า 201,000 บาท
– ทุนการศึกษาจากดอกผลกองทุน จำนวน 9 ทุน มูลค่า 147,000 บาท
– มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท
– ทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 ทุน มูลค่า 100,000 บาท
– ทุนการศึกษากองทุนหมอเจ้าฟ้า 2 จำนวน 4 ทุน มูลค่า 240,000 บาท
– ทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 24 ทุน มูลค่า 576,000 บาท เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *