ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 14 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 14 จังหวัด ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 14 จังหวัด ประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อช่วงเช้า วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์ อุทกภัย ในภาพรวม 14 จังหวัด โดยร่องมรสุมพาดผ่าน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศลาวตอนล่าง และประเทศเวียดนามตอนกลาง สล็อต

ประกอบกับมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่
– 10 จังหวัด
– 43 อำเภอ
– 157 ตำบล
– 724 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,205 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด ได้แก่
– จังหวัดชัยภูมิ
– จังหวัดนครราชสีมา
– จังหวัดบุรีรัมย์
– จังหวัดศรีสะเกษ
– จังหวัดนครปฐม
– จังหวัดสระแก้ว

ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่
– 6 จังหวัด
– 12 อำเภอ
– 33 ตำบล
– 112 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,326 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด
– จังหวัดลพบุรี
– จังหวัดปราจีนบุรี

ขณะที่อิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดอุทกภัย รวม
– 33 จังหวัด
– 226 อำเภอ
– 1,206 ตำบล
– 8,265 หมู่บ้าน
– 1 เขตเทศบาล

ประชาชนได้รับผลกระทบ 339,346 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 17 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด
– จังหวัดมหาสารคาม
– จังหวัดสุพรรณบุรี
– จังหวัดสิงห์บุรี
– จังหวัดอ่างทอง
– จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– จังหวัดปทุมธานี

ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 14 จังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุม พาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนกลาง

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่
– จังหวัดขอนแก่น
– จังหวัดชัยภูมิ
– จังหวัดนครราชสีมา
– จังหวัดบุรีรัมย์
– จังหวัดศรีสะเกษ
– จังหวัดสระแก้ว
– จังหวัดชลบุรี
– จังหวัดสมุทรปราการ
– จังหวัดนครปฐม
– จังหวัดกาญจนบุรี

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย

รวม 43 อำเภอ 157 ตำบล 724 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,205 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด รวม 30 อำเภอ 135 ตำบล 647 หมู่บ้าน 13,134 ครัวเรือน ดังนี้

1. ชัยภูมิ น้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอคอนสวรรค์
– อำเภอคอนสาร
– อำเภอบ้านเขว้า
– อำเภออภูเขียว
– อำเภอบ้านแท่น
– อำเภอจัตุรัส
– อำเภอเกษตรสมบูรณ์
– อำเภอเนินสง่า
– อำเภอเมืองชัยภูมิ ระดับน้ำทรงตัว

2. นครราชสีมา น้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอโนนสูง
– อำเภอสีคิ้ว
– อำเภอพิมาย
– อำเภอสูงเนิน
– อำเภอปักธงชัย
– อำเภอคง
– อำเภอเมืองนครราชสีมา
– อำเภอเมืองยาง
– อำเภอประทาย
– อำเภอโนนไทย ระดับน้ำทรงตัว

3. บุรีรัมย์ น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอนางรอง
– อำเภอเมืองบุรีรัมย์
– อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำลดลง

4. ศรีสะเกษ น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอภูสิงห์
– อำเภอขุนหาญ
– อำเภอขุขันธ์ ระดับน้ำทรงตัว

5. นครปฐม น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอบางเลน
– อำเภอนครชัยศรี
– อำเภอสามพราน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

6. สระแก้ว น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอเมืองสระแก้ว
– อำเภอวัฒนานคร ระดับน้ำลดลง

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 14 จังหวัด

ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 15 -17 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก รวม 12 อำเภอ 33 ตำบล 112 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,326 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 9 ตำบล 28 หมู่บ้าน 407 ครัวเรือน ดังนี้

1. ลพบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอชัยบาดาล
– อำเภอบ้านหมี่ ระดับน้ำลดลง

2. ปราจีนบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอเมืองปราจีนบุรี
– อำเภอประจันตคาม
– อำเภอกบินทร์บุรี ระดับน้ำลดลง

ในส่วนของผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” เมื่อวันที่ 23 ก.ย. – 7 ต.ค. 2564 ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 226 อำเภอ 1,206 ตำบล 8,265 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 339,346 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 17 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย นครสวรรค์ 3 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด รวม 24 อำเภอ 219 ตำบล 1,067 หมู่บ้าน 67,362 ครัวเรือน ดังนี้

1. มหาสารคาม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอโกสุมพิสัย
– อำเภอกันทรวิชัย
– อำเภอเมืองมหาสารคาม ระดับน้ำทรงตัว

2. สุพรรณบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอบางปลาม้า
– อำเภอสองพี่น้อง ระดับน้ำลดลง

3. สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่
– อำเภออินทร์บุรี
– อำเภอเมืองสิงห์บุรี
– อำเภอพรหมบุรี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

4. อ่างทอง ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอเมืองอ่างทอง
– อำเภอไชโย
– อำเภอป่าโมก
– อำเภอวิเศษชัยชาญ ระดับน้ำลดลง

5. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมขังในในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอผักไห่
– อำเภอเสนา
– อำเภอบางบาล
– อำเภอพระนครศรีอยุธยา
– อำเภอบางไทร
– อำเภอบางปะอิน
– อำเภอมหาราช
– อำเภอบางปะหัน
– อำเภอบางซ้าย ระดับน้ำทรงตัว

6. ปทุมธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอเมืองปทุมธานี
– อำเภอสามโคก ระดับน้ำลดลง

ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *