สำรวจจุดชมวิว “กลอเซโล”

สำรวจจุดชมวิว “กลอเซโล” ลานกางเต๊นท์ จุดชมวิว ทะเลหมอก ชื่อดังในโซเชียล

สำรวจจุดชมวิว “กลอเซโล” ลานกางเต๊นท์ จุดชมวิว ทะเลหมอก ชื่อดังในโซเชียล เตรียมแผนรองรับ นักท่องเที่ยว ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และ การเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้กับ ราษฎรในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับนักท่องเที่ยว สล็อต

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมลงพื้นที่กับ

สำรวจจุดชมวิว “กลอเซโล”

นายภาณุเดช ไชยสกูล นายกสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน ตลอดจนทีมงาน ของสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน รวมทั้ง สื่อมวลชน สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ลานกางเต๊นท์ จุดชมวิว ทะเลหมอก “กลอเซโล” ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นจุดกางเต๊นท์ ชมวิว ทะเลหมอก 2 แผ่นดิน (ไทย – เมียนมา) ซึ่งกำลังอยู่ในกระแส ความนิยม อย่างสูง ของนักท่องเที่ยว มีอากาศหนาวเย็น และอยู่บนพื้นที่สูง ตามเส้นทาง จะพบความสวยงาม ของภูมิทัศน์ ทิวเขา ที่สวยงาม และแม่น้ำสาละวิน ซึ่งแบ่งกัน เขตแดน ของสองประเทศ

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบาย แนวทาง การบริหาร จัดการ การทองเที่ยว ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มาตรการ ความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว

โดยให้ชุมชน เป็นผู้บริหาร จัดการ ดูแล ภูมิทัศน์ ความสวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ การจัดการของเสีย การเน้นใช้ ภาชนะ ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน มีรายได้ และมีการบริหาร จัดการ สู่ความยั่งยืน

สำรวจจุดชมวิว “กลอเซโล”

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสังเกตการณ์ ให้กำลังชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อำเภอสบเมย ที่ขยายผลบริการ ฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ และตรวจ ด่านคัดกรอง รวมทั้งด่านตรวจต่าง ๆ ตามเส้นทาง

นายไพจิตร์ บุษบาเฉลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกลอเซโล ตำบลแม่สามแลบ ได้กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ ได้รับวัคซีนเข็มแรก ไปแล้ว กว่าร้อยละ 60 ซึ่ง อยู่ระหว่าง การรอรับ วัคซีน เข็มที่สอง ระหว่างนี้ จะร่วมกับชาวบ้าน ไปดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ เสริมความแข็งแรง ของจุดชมวิว

และปรับปรุง ห้องน้ำ ระบบน้ำ ให้พร้อมรองรับ นักท่องเที่ยว ในฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ ตามข้อแนะนำ ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด หากมีความพร้อมเปิด จะประสานงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการตลาดต่อไป

สำหรับบ้าน กลอเซโล ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จัก และสนใจ ของนักท่องเที่ยว นับว่าเป็นจุดกางเต๊นท์ ที่มีความสวยงาม ของทะเลหมอก ในยามเช้า ซึ่งเป็นทะเลหมอก ที่ก่อตัว ท่ามกลาง ระหว่างแผ่นดินไทย และเมียนมา และมีอากาศ ที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย เป็นที่ราบ บนยอดเขา ที่สามารถ ชมวิว ได้กว้างไกล การเดินทาง สามารถเดินทาง ได้ทั้งเส้นทาง จากอำเภอแม่สะเรียง และทางด้าน อำเภอสบเมย

สำรวจจุดชมวิว “กลอเซโล”

ทะเลหมอกคืออะไร ?

หมอก และทะเลหมอกนั้น มีพื้นฐาน ของการเกิดขึ้น เหมือนกัน คือ เกิดจากอุณหภูมิของอากาศ ที่ลดลงมาก จนต่ำกว่า จุดน้ำค้าง ทำให้ไอน้ำ เกิดการกลั่นตัว เป็นละอองน้ำขนาดเล็ก ในบรรยากาศใกล้ผิวโลก

หมอก คือ เมฆที่เกิดในระดับใกล้พื้นโลก ส่วนหมอก ที่เกิดสูงขึ้นไปหน่อย เรียกว่า หมอกน้ำค้าง (Mist) หรือทะเลหมอก เป็นจุดที่อากาศ สามารถพยุง ให้ลอยตัวอยู่ได้ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ละอองน้ำเหล่านี้ จะกลับไปเป็นไอน้ำใหม่ ทำให้หมอกหายไป ปกติแล้ว หมอกมักจะเกิดขึ้น ในขณะที่ ลมสงบ ในช่วงฤดูหนาว และตามหุบเขา

หมอกน้ำค้าง (Mist) – BR เป็นน้ำในอากาศ หรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่ง ประกอบด้วย ละอองน้ำ เล็กมาก จนไม่สามารถเห็นได้ ด้วยตาเปล่า หรือ ละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ

สำรวจจุดชมวิว “กลอเซโล”

หมอกน้ำค้าง มีลักษณะเช่นเดียวกับ หมอก แต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้าง เกิดขึ้นเหนือที่ใด มักจะแลดูคล้าย ม่านบางสีเทา คลุมอยู่เหนือภูมิประเทศ แห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัย ที่ผิวพื้นโลก ลดลงน้อยกว่า หมอก แต่ยังเห็นได้ไกล เกินกว่า 1 กม. ความชื้นสัมพัทธ์ ในหมอกน้ำค้าง มักจะน้อยกว่า 95%

– หมอกน้ำค้าง เป็นสภาพอากาศ ที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก
– หมอกเป็นหย่อม (Fog patches) – BCFG เป็นหมอก ซึ่งกระจายออกเป็นแนว ไม่สม่ำเสมอกัน เป็นหย่อม ๆ
– หมอกตื้น (Shallow Fog) – MIFG เป็นหมอก ซึ่ง ปกคลุมพื้นดิน ต่ำกว่า 2 เมตร
– หมอกบางส่วน (Partial fog) – PRFG เป็นหมอก ซึ่ง ปกคลุมบางส่วนของทางวิ่ง (Runway)

การเกิดหมอก ลักษณะการเกิดคล้ายเมฆ หมอกทุกชนิดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ทำให้อากาศเกิดการอิ่มตัว (saturate) แล้วกลั่นตัว (condense) เป็นละอองน้ำเล็ก ๆ

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *